Czujniki przemysłowe – rodzaje i zastosowanie

Czujnik wykorzystuje się do zmiany danej wielkości fizycznej na wielkość elektryczną. Jest on źródłem informacji niezależnym od rodzaju aplikacji automatyki przemysłowej. 

Czujnik dobiera się w zależności od rodzaju sygnału mierzonego. Natomiast sygnał wyjściowy z czujnika  jest taki sam dla większości typów. Także kolory przewodów wyjściowych lub numery im odpowiadające są takie same. W przypadku czujnika z wyjściem typu PNP wspólnym sygnałem zasilania jest ujemny potencjał (GND). Natomiast dla czujnika z wyjściem typu PNP wspólnym sygnałem zasilania jest dodatni potencjał zasilania.

Pomiar niektórych wielkości fizycznych, jak np. ciśnienia, wymaga odczytu z większą dokładnością niż tylko dwóch stanów, jak to jest w przypadku wyjść PNP i NPN. Aby uzyskać pomiar z większą dokładnością, można zastosować czujnik z wyjściem prądowym. W momencie wykrycia obiektu przez czujnik następuje zwarcie lub rozwarcie odpowiednich styków. Czujniki można podzielić ze względu na zastosowanie lub zasadę działania.

Czujniki do pozycjonowania

Czujniki indukcyjne mogą być zasilane napięciem stałym lub zmiennym. Wykrywają bezkontaktowo obiekty metalowe. Powszechnie są stosowane w automatyce do kontroli położenie lub przemieszczenia.

Czujniki pojemnościowe mogą wykryć także przedmioty niemetaliczne, dlatego często są wykorzystywane w przemyśle drzewnym lub papierniczym. Takie czujniki są także używane do kontroli poziomu cieczy oraz substancji sypkich.

Czujniki magnetyczne reagują na magnesy trwałe i są stosowane w miejscach, gdzie nie można użyć czujnika indukcyjnego. Często są wykorzystywane do wykrywania pozycji tłoka w cylindrach pneumatycznych.

Czujniki optyczne reagują na przedmioty, które znajdują się na drodze wiązki światła. W tej kategorii można wyróżnić trzy rodzaje czujników: odbiciowe, refleksyjne i bateria świetlna. Czujniki mechaniczne wykorzystywane są do wyłączania krańcowego maszyn. Przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych i kontrolnych. 

Czujniki kontroli i procesowe

W urządzeniach, gdzie wymagany jest pomiar kąta obrotu wału silnika, wykorzystuje się monitory prędkości. To czujniki prędkości obrotowej łączące funkcje detekcji i monitorowania. Można tu także zastosować enkoder – urządzenie przetwarzające przesunięcie i pozycję kątową na sygnał elektryczny. Natomiast czujniki procesowe dbają o prawidłowy przebieg procesu, gdzie wymagany jest pomiaru kilku wielkości fizycznych, np. ciśnienia, temperatury i poziomu.

Czujniki są wykorzystywane w przemyśle i automatyce. Wciąż dużą popularnością cieszą się czujniki krańcowe wyposażone w mechaniczny wyłącznik, który jest włączany lub wyłączany przy kontakcie z obiektem. 

Zobacz również inny wpis w tej kategorii: Domowa stacja pogodowa